881/1992

Given i Helsingfors den 18 september 1992

Förordning om ändring av 1 och 2 §§ förordningen om statens skolhem

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 13 oktober 1978 (769/78) om statens skolhem 1 §, sådan den lyder i förordning av den 22 februari 1991 (417/91), samt

fogas till 2 §, sådan den lyder i nämnda förordning, ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

Statliga uppfostringsanstalter som avses i 1 § lagen om statens uppfostringsanstalter och grunderna för de i dessa anställda personers pensionsrätt (293/22) är statens skolhem, som nedan kallas anstalter.

2 §

I skolhemmen kan ordnas öppen vård och eftervård enligt barnskyddslagen samt tillhandahållas mentalvårdstjänster enligt mentalvårdslagen (1116/90) med undantag av vård oberoende av vilja. Vården skall ordnas med beaktande av vad som sägs i 10, 14 och 34 §§ barnskyddslagen och 5 § barnskyddsförordningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1992.

Helsingfors den 18 september 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.