864/1992

Utfärdat i Helsingfors den 10 september 1992

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om riksmätplatser

Statsrådet har vid föredragning från handels- och industriministeriet ändrat 1 § i statsrådets beslut av den 14 maj 1987 om riksmätplatser (510/87), sådan den lyder ändrad genom statsrådets beslut av den 22 mars 1989 (303/89), som följer:

1 §

Till riksmätplatser förordnas:

1) statens tekniska forskningscentral (laboratoriet för el- och automationsteknik), som fungerar såsom riksmätplats för storheterna elektrisk ström, resistans, spänning, elektrisk effekt, elektrisk energi, tid och frekvens;


5) mätteknikcentralen, som fungerar såsom riksmätplats för storheterna temperatur och massa; samt

6) tele-engineering, som fungerar såsom riksmätplats för storheterna dämpning, ljudtryck och högfrekvent elektrisk effekt och högfrekvent spänning.


Detta beslut träder i kraft den 15 september 1992.

Helsingfors den 10 september 1992

Handels- och industriminister
Pekka Tuomisto

Byråchef
Seppo Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.