862/1992

Utfärdat i Helsingfors den 10 september 1992

Statsrådets beslut om ändring av 2 § statsrådets beslut om grunderna för verksamhetsunderstöd till yrkesutbildningscentrer för vuxna

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet ändrat 2 § statsrådets beslut av den 8 november 1990 om grunderna för verksamhetsunderstöd till yrkesutbildningscentrer för vuxna (982/90) som följer:

2 §

Verksamhetsunderstödet för varje vuxenutbildningscenter fastställs för det kommande året till 20 procent av vuxenutbildningscentrets genomsnittliga driftskostnader under de tre föregående åren. Vid beräkning av genomsnittet ändras driftskostnadernas belopp så att det motsvarar beräkningsårets kostnadsnivå.


Detta beslut träder i kraft den 16 september 1992.

Helsingfors den 10 september 1992

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Undervisningsråd
Hannu Sirn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.