852/1992

Utfärdat i Helsingfors den 27 augusti 1992

Statsrådets beslut om förbud mot tillverkning, import, försäljning och ibruktagande av asbest och asbesthaltiga produkter

Statsrådet har med stöd av 47 § lagen om skydd i arbete av den 28 juni 1958 (299/58) och 43 och 44 §§ kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/89) vid föredragning från arbetsministeriet beslutat:

1 §

Detta beslut gäller tillverkning, import, försäljning och ibruktagande av asbest och asbesthaltiga produkter.

2 §

Med asbest avses i detta beslut följande serpentin- och amfiobolmineralers fiberaktiga former:

1) aktinolitCAS Nr 77536-66-4

2) amositCAS Nr 12172-73-5

3) antofyllitCAS Nr 77536-67-5

4) krokidolitCAS Nr 12001-28-4

5) krysotilCAS Nr 12001-29-5

6) tremolitCAS Nr 77536-68-6

3 §

Tillverkning och import av asbest eller asbesthaltiga produkter är förbjuden från den 1 januari 1993 samt överlåtelse och ibruktagande från den 1 januari 1994 med följande undantag:

1) brytning och förädling av bergarter som innehåller asbest som förorening är tillåten,

2) produkter tillverkade av sten som innehåller asbest som förorening får importeras, tillverkas, säljas och tas i bruk i jordbyggnads- och jordförbättringssyfte,

3) friktionsmaterial som innehåller krysotil får importeras, säljas och tas i bruk, ifall det inte finns tillgång till ersättande material, som till sina egenskaper motsvarar asbest men är mindre farligt,

4) packningar som innehåller krysotil får importeras, säljas och tas i bruk, ifall det inte finns tillgång till ersättande material, som till sina egenskaper motsvarar asbest men är mindre farligt,

5) krysotil får importeras, säljas och tas i bruk som fyllnadsmassa i acetylencylindar, ifall det inte finns tillgång till ersättande material; samt

6) asbest får importeras, tillverkas, säljas och tas i bruk i analys- och forskningssyfte.

4 §

Även annan än för arbetsbruk avsedd asbest och andra än för arbetsbruk avsedda asbesthaltiga produkter skall märkas i enlighet med arbetarskyddsstyrelsens beslut om varningspåskrifter för material, föremål och produkter som innehåller asbest (929/88).

5 §

Tillsynen över att detta beslut iakttas utövas av i kemikalielagen (744/89) nämnda tillsynsmyndigheter och av arbetarskyddsmyndigheterna, var och en inom sitt verksamhetsområde.

6 §

Beträffande skydd av arbetstagare i asbestarbete gäller vad som bestäms i statsrådets beslut om asbestarbete (886/87).

7 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 27 augusti 1992

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Överinspektör
Matti Kajantie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.