850/1992

Given i Helsingfors den 4 september 1992

Förordning om ändring av 20 § 2 mom. och 24 § körkortsförordningen

På föredragning av trafikministern

ändras 20 § 2 mom. och 24 § körkortsförordningen av den 7 september 1990 (845/90) som följer:

20 §
Intagning av elever vid bilskola

En elev får meddelas tilläggsundervisning tidigast sex månader efter att han fått kortvarigt körkort. Det undervisningsavsnitt som omfattar körning i mörker och som ges i samband med tilläggsundervisningen får eleven dock tas in på utan beaktande av ovan nämnda tidsgräns.

24 §
Undervisningsintyg

Efter avslutad förarundervisning skall föreståndaren som ansvarar för bilskolans undervisning eller en av honom utsedd lärare eller, då undervisning meddelas med stöd av undervisningstillstånd, den som erhållit tillståndet utfärda ett intyg över undervisningen. Ett separat intyg skall utfärdas över det undervisningsavsnitt som omfattar körning i mörker och som äger rum under förarundervisningens första skede. Ett intyg över tilläggsundervisningen får inte utfärdas förrän läraren har förvissat sig om att eleven har meddelats undervisning i körning i mörker i enlighet med trafikministeriets föreskrifter.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1992.

Det i 24 § nämnda kravet på meddelande av undervisning i körning i mörker i enlighet med trafikministeriets föreskrifter gäller inte dem som deltar i tilläggsundervisning, om de har meddelats förarundervisning för kortvarig körrätt innan denna förordning trätt i kraft.

Helsingfors den 4 september 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.