841/1992

Given i Helsingfors den 28 augusti 1992

Förordning om ändring av 4 § luftvårdsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 4 § luftvårdsförordningen av den 24 september 1982 (716/82) sådant detta lagrum lyder i förordning av den 14 juni 1991 (940/91) som följer:

4 §

Som sakkunnigmyndighet på luftvårdens område enligt 6 § luftvårdslagen fungerar [ Den märkta texten har rättat (1992), Originaltexten lydde: 6 § luftvårdslagen på luftvårdens område fungerar ] social- och hälsovårdsministeriet. Som i samma paragraf nämnda sakkunniginrättningar på luftvårdens område fungerar lantbrukets forskningscentral, skogsforskningsinstitutet, meteorologiska institutet, statens tekniska forskningscentral och folkhälsoinstitutet.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1992.

Helsingfors den 28 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.