825/1992

Given i Helsingfors den 28 augusti 1992

Förordning om ändring av 3 och 4 §§ förordningen om delegationen för flykting- och migrationsärenden

På föredragning av arbetsministern

ändras 3 § 1 och 2 mom. samt 4 § 1 mom. förordningen den 5 december 1991 om delegationen för flykting- och migrationsärenden (1391/91) som följer:

3 §
Sammansättning

Delegationen består av en ordförande och två vice ordförande samt högst 14 andra medlemmar. De sistnämnda medlemmarna har personliga suppleanter. Statsrådet förordnar medlemmarna och suppleanterna för tre år i sänder.

Social- och hälsovårdsministeriets kanslichef fungerar som delegationens ordförande och arbetsministeriets och inrikesministeriets kanslichefer som vice ordförande. Från vart och ett av de nämnda ministeriernas förvaltningsområden finns dessutom en medlem och en suppleant för denna i delegationen. De övriga medlemmarna och motsvarande suppleanter skall företräda åtminstone utrikesministeriets, undervisningsministeriets och miljöministeriets förvaltningsområden, de centrala arbetsmarknadsorganisationerna och kommunala centralorganisationerna samt organisationerna för utlänningar bosatta i Finland.


4 §
Delegationens arbete

Delegationen har en arbetssektion, som består av social- och hälsovårdsministeriets, arbetsministeriets, inrikesministeriets, undervisningsministeriets och utrikesministeriets kanslichefer samt ett tillräckligt antal andra medlemmar. För beredning av ärenden kan delegationen tillsätta andra sektioner. Även medlemmar som står utanför delegationen kan höra till sektionerna.Denna förordning träder i kraft den 2 september 1992.

Helsingfors den 28 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.