815/1992

Given i Helsingfors den 21 augusti 1992

Förordning om ändring av luftvårdsförordningen

På föredragning av miljöministern fogas till luftvårdsförordningen av den 24 september 1982 (716/82) en ny 7 a § som följer:

7 a §

En verksamhetsidkare som lagrar andra bränslen i vätskeform än tung brännolja och en verksamhetsidkare som lagrar andra flyktiga organiska kemikalier skall enligt luftvårdslagen göra anmälan om sin verksamhet eller om väsentliga ändringar i den, om volymen på lagercisternerna på samma ställe sammanlagt är mer än 10 000 m3 eller om cisternerna finns i ett lagerområde där den sammanlagda volymen av sådana cisterner sammanlagt är mer än 50 000 m3.

Med lagerområde avses ett område där det finns två eller flera i 1 mom. avsedda lager, för vilka det finns gemensamma anläggningar, trafikområden, lastnings- och lossningsplattformer eller motsvarande arrangemang.

På uppgifterna i anmälan om lagring av kemikalier för militärt bruk och för gränsbevakningsväsendet samt om de statliga säkerhetsupplag som avses i lagen om statens säkerhetsupplag (531/58) tillämpas vad som stadgas i 9 § lagen om allmänna handlingars offentlighet (83/51) och i 1 § förordningen innefattande vissa undantag i fråga om allmänna handlingars offentlighet (650/51).


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1992.

Anmälan om i 7 a § avsedd verksamhet som har inletts eller för vars inledande omfattande åtgärder har vidtagits innan denna förordning träder i kraft och om vilken anmälan enligt luftvårdslagen inte har gjorts innan denna förordning träder i kraft skall göras före den 30 september 1993.

Helsingfors den 21 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.