812/1992

Given i Helsingfors den 21 augusti 1992

Förordning om ändring av polisförvaltningsförordningen

På föredragning av inrikesministern

ändras 2 § 2 mom., 18 § 2 mom. och 32 § polisförvaltningsförordningen av den 24 april 1992 (359/92) som följer:

2 §

Länspolisrådet är chef för den polisavdelning eller den polisbyrå som verkar som polisens länsledning.

18 §

Om behörighetsvillkor för länspolisråd och biträdande polisinspektör stadgas i länsstyrelseförordningen (638/92). Behörighetsvillkor för länsöverkommissarie och länskommissarie är tjänsteexamen för polisbefäl eller högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet.


32 §

Polismästaren vid polisinrättningen i Helsingfors har titeln poliskommendör. Cheferna för centralkriminalpolisen och skyddspolisen samt föreståndaren för polisinstitutet har titeln polisråd.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1992.

Helsingfors den 21 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.