808/1992

Given i Helsingfors den 21 augusti 1992

Förordning om ändring av 4 § förordningen om service och stöd på grund av handikapp

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 4 § 3 mom. förordningen den 18 september 1987 om service och stöd på grund av handikapp (759/87) som följer:

4 §

Kommunen kan ordna transporter på det sätt som avses i 4 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/92) eller ersätta den som avses i 5 § för skäliga kostnader för transport med taxi, invalidtaxi eller motsvarande fordon.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 21 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.