803/1992

Given i Helsingfors den 21 augusti 1992

Förordning om ändring av socialvårdsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 3, 13, och 15 §§ socialvårdsförordningen av den 29 juni 1983 (607/83) som följer:
3 §

Det organ med många medlemmar som sköter de uppgifter som hör till verkställigheten av socialvården skall följa genomförandet av socialvården i kommunen samt ordna nödvändig utbildnings-, forsknings- och försöksverksamhet för att utveckla verksamhetsenheterna, verksamhetsformerna och förfaringssätten inom socialvården.

13 §

På sociala grunder kan semesterservice ordnas och stöd för semesterarrangemang ges barnfamiljer, handikappade och åldringar.

15 §

Om det organ med många medlemmar som sköter de uppgifter som hör till verkställigheten av socialvården i enlighet med 38 § socialvårdslagen har uppburit och lyft förmåner som tillfaller en person, skall organet ge denna person en utredning om hur dessa medel har använts.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 21 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.