778/1992

Given i Helsingfors den 6 augusti 1992

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ersättande av vissa i 5 a § sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel som får säljas utan recept

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 5 a § lagen den 8 juli 1992 om temporär ändring av sjukförsäkringslagen (626/92) beslutat:

1 §

Av läkare ordinerade läkemedel som används vid behandling av svåra och långvariga sjukdomar och som får säljas utan recept ersätts som sjukvård i sin helhet eller till 80 procent i enlighet med statsrådets med stöd av 9 § 1 mom. sjukförsäkringslagen utfärdade beslut.

2 §

Följande läkemedelspreparat ersätts enligt 1 meningen i 9 § 1 mom. sjukförsäkringslagen:

Laxantia 1) Fiberform granulat
2) Fiberform mix dospulver
3) Laxamucil granulat
4) Lunelax pulver
5) Metamucil pulver
6) Vi-Siblin granulat
7) Vi-Siblin-S granulat
Antikoagulantia 1) Varidase pulver
Plasmasubstitut och infusionsvätskor mm. 1) Glycin spolvätska
2) Natr.chlorid. isoton. spolvätska
3) Natr.chlorid. physiol. inf.
4) Natriumklorid inf.
5) Natriumklorid spolvätska
6) Natrosteril inf.
7) Steriili vesi spolvätska
8) Uroglysin spolvätska
9) Urosorb spolvätska
Antimykotika 1) Atlecort kräm, liniment
2) Atlesan kräm
3) Canesten kräm, liniment
4) Daktarin kräm, puder
5) Focusan liniment, puder
6) Lotremin kräm, liniment
7) Multifungin kräm
8) Mycostatin kräm, salva
9) Onycho-Phytex liniment
10) Pimafucin kräm
11) Trosyd kräm, liniment, sprayliniment, puder
Hudskyddande och uppmjukande medel 1) Calmuril kräm
2) Fenuril kräm
Medel vid psoriasis 1) Alphosyl kräm, liniment
2) Meditar kräm
Kortikosteroider till utvärtes bruk (minsta ersättningsgilla förpackningsstorlek 30 g eller 30 ml) 1) Apocort kräm
2) Basan-Corti lösning för hårbotten
3) Calmuril-Hydrokortison kräm
4) Calsomin kräm
5) Cortril kräm
6) Cortril lösning för hårbotten
7) Dermapan kräm, salva
8) Hydrocortison kräm
9) Hydrocortison lösning för hårbotten
10) Mildison-Fatty kräm
11) Nericort kräm, salva
12) Nutracort kräm
13) Optiderm-S-lotion liniment
14) Pantyson kräm
15) Pimafucort kräm, salva
16) Septison kräm
17) Sibicort kräm
18) Uniderm kräm, salva
19) Uniderm liniment
Antiseptika och desinfektionsmedel 1) Bactigras salvakomppress Medicinska förband 1) Sofra-Tulle salvakompress
2) Varitube salvstrumpa
Medel vid ögonsjukdomar 1) Enuclene ögondroppar
2) Isopto Alkaline ögondroppar
3) Isopto Plain ögondroppar
4) Liquifilm tears ögondroppar
5) Oftan ögondroppar
6) Oftan-MC ögondroppar
7) Viscotears ögondroppar
Könshormoner och medel som verkar på genitalsystemet 1) Ovestin vagitorier, vaginalkräm
Övriga läkemedel 1) Aminess tabl.
2) Guarem granulat
3) Resonium pulver
Övriga tekniska hjälpmedel 1) Aqua sterilisata spolvätska
2) Aqua sterilisata infusionsvätska
3) Aqua sterilisata injekt.
4) Aqua sterilisata injekt./infusionsvätska
5) Aquasteril injekt./infusionsvätska
6) Natr.chlorid. injekt.
Vitaminer 1) Ascorbin injekt.
2) Bepanthen tabl.
3) Betolvex injekt.
4) B1-Vitamin tabl.
5) B12-Vitamin tabl.
6) Cohemin depot injekt.
7) D-Calsor tabl.
8) Deetipat droppar
9) Ekavitol droppar
10) Jekovit droppar
11) Kalkin D raekalkki granulat
12) Konakion tuggtabl.
13) Neuramin injekt.
14) Neuvita tabl.
15) Riboflavin tabl.
16) Vita-B1 tabl.
17) Vita-B2 tabl.
18) Vitol kaps., droppar

På basis av den diagnos som läkaren har antecknat på receptet erläggs ersättning för följande preparat vid behandling av följande sjukdomar och sjukdomstillstånd:

Malabsorption av fettlösliga vitaminer (t.ex. 5794 A) och Xerophthalmia (264) 1) Aesol pill.
2) Asol pill.
Pyridoxinberoende (enzymdefekt) och därav orsakad spädbarnskramp och sideroblastanemi (2661 A), Dialysbehandling, Oxalaturinvägsstenar Homocystinuri och Isoniazidbehandling (INH) 1) B-Heksin tabl.
2) Heksavit injekt., supp., tabl.
3) Vita-B6 tabl.
Malabsorption av fettlösliga vitaminer (t.ex. 5794 A) och Bristtillstånd hos prematurer 1) Equiday E kaps.
2) Esol pill.
3) Evitol tabl., droppar
4) Ido-E tabl.
5) Vita-E tabl.
Dialysbehandling 1) Ascorbin injekt., tabl., droppar
2) Ascorbin C-vitamin tabl., droppar
3) Cevi-tabs depottabl.
4) C-poretta brustabl.
5) C-poretta Neo brustabl.
6) C-Tabs tabl.
7) C-vimin apelsin/lemon brustabl.
8) C-vitamin tuggtabl.
9) Poremax-C apelsin/lemon brustabl.
10) Porevit-C 1000 apelsin/citr. brustabl.
11) Puru-C tuggtabl.
12) Redoxon-C brustabl.
13) Vipore-C brustabl.
14) Vita-C tabl.

På basis av den anteckning som läkaren har gjort på receptet erläggs ersättning för följande preparat då sjukdomen kräver följande slag av behandling:

Huvudsakligen parenteral nutrition under längre tid och Huvudsakligen slangmatning under längre tid 1) Allbee + C kaps.
2) Beko forte tabl.
3) B-Kombin Strong tabl.
4) Beovitan tabl.
5) Berocca brustabl.
6) B1-Heksavit tabl.
7) Kirivit futura tabl.
8) Lasten/Barn Multi-tabs tabl.
9) Multi-B Strong tabl.
10) Multipore brustabl.
11) Multi-tabs tabl.
12) Neurobion injekt., tabl.
13) Neurobion forte tabl.
14) Neuromax forte tabl.
15) Neurovitan tabl.
16) Optivit tabl.
17) Polybion forte brustabl., tabl.
18) Sana-Sol mixt.
19) Tioctan-S tabl.
20) Trineurin injekt., tabl.

På basis av ett B-utlåtande eller en annan motsvarande utredning som baserar sig på en undersökning utförd av en specialist på det kliniska området erläggs ersättning för följande preparat vid behandling av följande sjukdomar och sjukdomstillstånd:

Klara fall av undernäring (t.ex. 2610 A) och Svåra kroniska tarm-, lever- och njursjukdomar (555-556, 558, 571, 585) 1) Allbee + C kaps.
2) Beko forte tabl.
3) B-Kombin Strong tabl.
4) Beovitan tabl.
5) Berocca brustabl.
6) B1-Heksavit tabl.
7) Kirivit futura tabl.
8) Lasten/Barn Multi-tabs tabl.
9) Multi-B Strong tabl.
10) Multipore brustabl.
11) Multi-tabs tabl.
12) Neurobion injekt., tabl.
13) Neurobion forte tabl.
14) Neuromax forte tabl.
15) Neurovitan tabl.
16) Optivit tabl.
17) Polybion forte brustabl., tabl.
18) Sana-Sol mixt.
19) Tioctan-S tabl.
20) Trineurin injekt., tabl.
3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1992.

Helsingfors den 6 augusti 1992

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Regeringsråd som byråchef
Tuulikki Haikarainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.