775/1992

Given i Helsingfors den 17 augusti 1992

Förordning om ändring av hälsovårdsförordningen

På föredragning av miljöministern

upphävs i hälsovårdsförordningen av den 3 februari 1967 (55/67) 18 § 2 mom. och 19 §,

av dessa lagrum 18 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 24 september 1982 (717/82) och 19 § sådan den lyder i förordning av den 19 september 1986 (691/86), samt

ändras 20 § som följer:

20 §

Byggnadsinspektionsmyndigheten skall innan byggnadslov beviljas för en inrättning, en fabrik eller ett lager som avses i 17 § inhämta utlåtande av den miljötillståndsmyndighet som saken gäller.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1992.

Helsingfors den 17 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.