704/1992

Utfärdat i Helsingfors den 3 augusti 1992

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av 3 och 4 §§ handels- och industriministeriets beslut om tillämpningen av förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier

Handels- och industriministeriet har

ändrat 3 § 1 mom. 10 punkten och 4 § 1 mom. 8 punkten i sitt beslut av den 8 augusti 1990 (683/90) om tillämpningen av förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier som följer:

3 §
Ansökan om tillstånd till omfattande och medelstor industriell hantering

Till ansökan om tillstånd till omfattande och medelstor industriell hantering skall följande utredningar bifogas:


10) en utredning gällande riskbedömningen av vilken framgår:

a) de riskkällor, förhållanden och situationer i anslutning till hanteringen av kemikalier vid vilka en olycka är möjlig,

b) en beskrivning av de risksituationer som är typiska eller medför den största faran och följderna av dem inne i anläggningen och utanför den samt av de felfunktioner och fel och skador på anordningarna som ger upphov till risksituationer samt

c) hur man har berett sig på att förhindra risksituationer vid normaldrift och i samband med reparations- och servicearbeten samt olika störningssituationer i anläggningen,


4 §
Tillståndsansökan för omfattande upplagring och anmälan om medelstor upplagring

Till tillståndsansökan som gäller omfattande upplagring och anmälan som gäller medelstor upplagring skall följande utredningar bifogas:


8) en utredning gällande riskbedömningen av vilken framgår:

a) de riskkällor till faror, förhållanden och situationer i anslutning till upplagringen av kemikalier vid vilka en olycka är möjlig,

b) en beskrivning av de risksituationer som är typiska eller medför den största faran och följderna av dem på lagerområdet och utanför det samt av de felfunktioner och fel och skador på anordningarna som ger upphov till risksituationer samt

c) hur man har berett sig på att förhindra risksituationer vid normaldrift och i samband med reparations- och servicearbeten samt olika störningssituationer i lagerutrymmet,Detta beslut träder i kraft den 1 september 1992.

Helsingfors den 3 augusti 1992

Minister
Pertti Salolainen

Överinspektör
Tapani Koivumäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.