695/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Lag om ändring av 7 § lagen om handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 7 § lagen den 27 januari 1971 om handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet (88/71),

sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 december 1988 (1277/88), som följer:

7 §

För sina kostnader för kontinuerligt återkommande uppgifter som avses i denna lag ersätts kommunerna enligt lagen om statsandelar till kommunerna (688/92). I de fall som avses ovan i 1 § 2 mom. betalas likväl ersättning till kommunerna enligt de grunder som statsrådet bestämmer. För tillfälliga uppgifter får till dem betalas en skälig tilläggsersättning enligt statsbudgeten så som statsrådet bestämmer särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 214/92
FvUB 5/92

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.