694/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Lag om ändring av 5 § lagen om förvaltningen av landsbygdsnäringar i kommunerna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § 2 mom. lagen den 20 december 1991 om förvaltningen av lantbruksnäringar i kommunerna (1558/91) som följer:

5 §

Kommunerna beviljas statsandel för skötseln av de i 1 § nämnda uppgifterna enligt lagen om statsandelar till kommunerna (688/92).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 214/92
FvUB 5/92

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.