693/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Lag om ändring av 22 § lagen om allmän rättshjälpsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 22 § lagen den 2 februari 1973 om allmän rättshjälpsverksamhet (88/73),

sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 december 1988 (1274/88), som följer:

Statsunderstöd
22 §

För anordnande av allmän rättshjälpsverksamhet beviljas kommunerna statsandel så som lagen om statsandelar till kommunerna (688/92) stadgar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 214/92
FvUB 5/92

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.