680/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Förordning om ändring av förordningen om vissa tjänster som besätts för viss tid eller annars tidsbegränsat

På föredragning av finansministern ändras i förordningen den 10 mars 1989 om vissa tjänster som besätts för viss tid eller annars tidsbegränsat (228/89) 1 § 11 punkten och 3 §, av dessa lagrum 1 § 11 punkten sådan den lyder i förordning av den 27 mars 1991 (577/91) som följer:

1 §

Följande tjänster kan, utan hinder av vad som stadgas i förordningarna om inrättande av dem eller i andra förordningar, besättas tills vidare eller för viss tid, för högst fem år i sänder:


11) i arbetsministeriet kanslichefstjänsten med avtalslön och tjänsten som konsultativ tjänsteman med avtalslön i löneklass S 31 samt tjänsten som utvecklingschef med grundlön samt vid arbetarskyddsstyrelsen tjänsterna som generaldirektör och överdirektör med avtalslön;


3 §

Direktörstjänsten med avtalslön vid Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, besätts för högst tre år i sänder, direktörstjänsten med avtalslön vid rättspolitiska forskningsinstitutet för högst fyra år i sänder och tjänsten som ordförande för asylnämnden med grundlön för fem år i sänder.


Denna förordning träder i kraft den 7 augusti 1992.

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.