662/1992

Utfärdat i Helsingfors den 25 juni 1992

Inrikesministeriets beslut om överföring av ett område från Lappajärvi kommun till Kauhava stad

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Lappajärvi kommun överförs till Kauhava stad det område som genom inlösningsförrättning nr 506096-4, som införts i fastighetsregistret den 24 augusti 1990, har överförts till lägenheten Päivilä 5:185 i Alakylä by i Kauhava stad av det samfällda område 878:3 som tilldelats hemmanet Nr 14 Päällysaho i Tarvola by i Lappajärvi kommun.

2 §

Överföringen föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 25 juni 1992

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Tf. yngre regeringssekreterare
Pekka Järviö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.