659/1992

Given i Helsingfors den 20 juli 1992

Lag om ändring av 8 § lagen om skatteuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 8 § 2 mom. 2 punkten i lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd (611/78) som följer:

8 §

Bland skatter som preskriberas under ett och samma år tillämpas följande kvittningsordning:


2) arbetsgivares socialskyddsavgift ochfastighetsskatt;Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 50/92
StaUB 28/92

Helsingfors den 20 juli 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.