643/1992

Given i Helsingfors den 20 juli 1992

Förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av avtalet med Luxemburg för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Det i Luxemburg den 24 januari 1990 undertecknade protokollet om ändring av avtalet mellan Finland och Luxemburg för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 18/83), vari vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 8 november 1991 (642/92) som även Ålands landsting för sin del gett sitt bifall till, och vilket republikens president godkänt likaså den 8 november 1991 och beträffande vilket noterna om dess godkännande utväxlats den 18 juni 1992, är i kraft från den 18 juli 1992 så som därom överenskommits.

2 §

Lagen den 8 november 1991 om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av avtalet med Luxemburg för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (642/92) och denna förordning träder i kraft den 24 juli 1992.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 60/92)

Helsingfors den 20 juli 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Paavo Väyrynen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.