619/1992

Given i Nådendal den 26 juni 1992

Förordning om ändring av 3 § förordningen om skola som ersätter grundskolan och om privat gymnasium

På föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 12 oktober 1984 om skola som ersätter grundskolan och om privat gymnasium (720/84) 3 §, sådan den lyder i förordning av den 25 januari 1991 (178/91), som följer:

3 §

Vad som stadgas i 2 § 1 mom., 3, 14, 16-23, 25, 29, 32, 34-41, 41 a, 42-44, 46, 48, 50-53, 59, 72-74, 76, 78-82, 89, 96, 98 a, 120-122, 124, 125 och 127-129 §§ gymnasieförordningen, gäller i tillämpliga delar privat gymnasium och dess elever, befattningar, befattningshavare och timlärare. De uppgifter som är stadgade för skolnämnden sköts dock av direktionen för det privata gymnasiet. Beslut om elevintagning, som avses i 46 § gymnasieförordningen, fattas av direktionen på framställning av skolnämnden.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1992.

Nådendal den 26 juni 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.