609/1992

Given i Nådendal den 26 juni 1992

Lag om temporär ändring av lagen om statsandelar och statsunderstöd till grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 28 december 1978 om statsandelar och statsunderstöd till grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek (1112/78) temporärt en ny 5 b § som följer:

5 b §

Utan hinder av 5 § 3 mom. kan vid justeringen av de driftskostnader som för 1992 fastställts per elev även beaktas de minskade driftskostnader som föranleds av den under höstterminen 1992 slopade måltidsförmånen för eleverna vid kvällsgymnasierna och gymnasiernas kvällslinjer.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1992 och gäller till utgången av 1992.

RP 64/92
KuUB 4/92

Nådendal den 26 juni 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.