608/1992

Given i Nådendal den 26 juni 1992

Lag om temporär ändring av 16 § lagen om kvällsgymnasier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt 16 § lagen den 27 maj 1983 om kvällsgymnasier (478/83), sådan den lyder i lag av den 25 januari 1991 (173/91) som följer:

16 §

Undervisningen i kvällsgymnasierna är avgiftsfri för eleverna.

Av särskilda skäl kan utbildningsstyrelsen ge huvudmannen för ett kvällsgymnasium tillstånd att bära upp avgifter.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1992 och gäller till utgången av 1992.

RP 59/92
KuUB 3/92

Nådendal den 26 juni 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.