604/1992

Given i Nådendal den 26 juni 1992

Lag om ändring av 5 § lagen om statsandelar och statsunderstöd till grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § 4 mom. lagen den 28 december 1978 om statsandelar och statsunderstöd till grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek (1112/78) som följer:

5 §

Med avvikelse från 7 § statsandelslagen räknas såsom avdrag på driftskostnaderna inte gymnasiets elevavgifter, inte heller inkomsterna för anordnande av i 60 § gymnasielagen nämnd undervisning eller ersättningar som för lärares och rektorers del erhållits på grund av olycksfalls- eller sjukförsäkring.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1992.

RP 59/92
KuUB 3/92

Nådendal den 26 juni 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.