601/1992

Utfärdat i Helsingfors den 2 juli 1992

Trafikministeriets beslut om upphävande av trafikministeriets beslut om taxor i beställningstrafik med buss

Trafikministeriet har med stöd av 11 § 1 mom. lagen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/91) beslutat:

1 §

Genom detta beslut upphävs trafikministeriets beslut av den 13 mars 1989 om taxor i beställningstrafik med buss (4117/70/89).

2 §

Detta beslut träder i kraft den 15 juli 1992.

Helsingfors den 2 juli 1992

Trafikminister
Ole Norrback

Avdelningschef, regeringsråd
Harri Cavén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.