591/1992

Given i Nådendal den 26 juni 1992

Lag om ändring av 2 § lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 1 mom. lagen den 1 juli 1988 om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/88) som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på samarbete mellan arbetsgivaren och personalen i statens ämbetsverk och inrättningar. På statliga affärsverk tillämpas lagen så som stadgas i 18 § lagen om statens affärsverk. För ämbetsverken och inrättningarna används i lagen benämningen verk.Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 39/92
StaUB 16/92

Nådendal den 26 juni 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.