529/1992

Utfärdat i Helsingfors den 17 juni 1992

Statsrådets beslut om ändring av förteckningen över industritullar

Sedan till riksdagen avlåtits proposition med förslag till lag om ändring av förteckningen över industritullar, som utgör bilaga till tulltarifflagen, har statsrådet med stöd av 5 § tulltarifflagen av den 10 juli 1987 (660/87) vid föredragning från finansministeriet beslutat att för nedan nämnda varor skall tull uppbäras som följer:

FÖRTECKNING ÖVER INDUSTRITULLAR
Position Varuslag Industritull
20.08.A.II. Tahin för tillverkning av produkter belagda med sötsaksaccis fri
20.08.A.II. Rostade nötter och mandlar som används för tillverkning av produkter belagda med sötsaksaccis eller bakverk enligt position 19.05 fri till utgången av 1994
20.08.B. 20.08.C. 20.08.D. 20.08.F. 20.08.G. 20.08.H. Beredningar för tillverkning av produkter belagda med läskedrycksaccis fri
23.03 Produkter för framställning av organiska frukt- och aminosyror enligt positionerna 29.18, 29.22, 29.23, 29.32, 29.33, 29.34 och 29.40, av enzymer enligt position 35.07 eller av produkter (andra än sorbitol) enligt position 38.23 fri
23.03 Majsgluten och potatisproteinkoncentrat för tillverkning av pälsdjursfoder fri
24.03.B. Expanderad tobak (expanded tobacco) för tobaksprodukter 0,28 mark per kilo
39.26.C. Halvfabrikat för tillverkning av artiklar enligt avdelningarna XVI-XX 7,5 %
39.26.C. Snabbkopplingar av plast med en diameter av högst 10 mm, för tillverkning av elektronisk apparatur eller madrasser 8,4 % till utgången av 1994
39.26.C. Produkter som används som jonbytare vid framställning av klor och lut fri till utgången av 1992
54.07 54.08 Vävda tyger för tillverkning av segel fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1992
54.07 Tyg vävt av HDPE-plastremsor, för tillverkning av underlag till tegel-, plåt- och filttak 11 % till utgången av 1994
54.07 Polypropentyg, flatvävt av remsor eller dylika produkter, för tillverkning av säckar fri till utgången av 1994
55.09 Garn under 10 tex för tillverkning av fisknät fri
63.07 Tillskurna trikåtygstycken av bomull för tillverkning av handskar fri till utgången av 1992
63.07 Tillskurna lockfoder av tyg och papp, för tillverkning av etuier för smycken och klockor fri till utgången av 1994
69.09 Keramiska substrat för tillverkning av mikrokretsar fri
84.73 Skrivhuvuden och kassettenheter (Streaming Tape Backup) för datasystem fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1992
84.73 Minnesmoduler för tillverkning av mikrodatorer och telefonväxlar fri till utgången av 1994
84.75.B. Slunghjul och andra delar av metall, för tillverkning av glasull och andra glasfibrer fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland


Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1992.

Helsingfors den 17 juni 1992

Finansminister
Iiro Viinanen

Finansråd
Lasse Valtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.