507/1992

Given i Helsingfors den 27 maj 1992

Förordning om upphävande av vissa stadganden i grundskoleförordningen

På föredragning av undervisningsministern stadgas:

1 §

Härmed upphävs i grundskoleförordningen av den 12 oktober 1984 (718/84) 26 och 146 §§ sådana de lyder i förordning av den 25 januari 1991 (176/91) och 26 a § sådan den lyder i förordning av den 25 oktober 1991 (1267/91).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1992.

De läroböcker och därmed jämförbara läromedel som är för godkännande hos utbildningsstyrelsen då denna förordning träder i kraft behandlas enligt de stadganden som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 27 maj 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.