501/1992

Utfärdat i Helsingfors den 29 maj 1992

Finlands Banks beslut om ändring av Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen

Finlands Bank har med stöd av valutalagen av den 13 december 1985 (954/85) och statsrådets beslut av samma datum om verkställighet av valutalagen (955/85)

ändrat 3 kap. 1 § 1 mom. i sitt beslut av den 2 november 1990 (985/90) om tillämpning av statsrådets beslut som följer:

Kapitel 3

Finansinstitutens kapitaltransaktioner och betalningsförmedling till utlandet

1 §

För depositionsbankernas och övriga kreditinstituts kapitaltransaktioner krävs Finlands Banks valutabankstillstånd eller tillstånd till valutaverksamhet. Tillstånd kan beviljas på ansökan, om Finlands Bank har bedömt att den sökandes riskkontrollsystem är tillräckliga och om den sökande uppfyller de villkor som Finlands Bank har uppställt för verksamhetens omfattning och soliditet.Detta beslut träder i kraft den 15 juni 1992.

Helsingfors den 29 maj 1992

FINLANDS BANK


Sirkka Hämäläinen Direktionens ordförande


Ele Alenius Direktionsledamot

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.