493/1992

Given i Helsingfors den 5 juni 1992

Lag om ändring av 10 § gödselmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 10 § gödselmedelslagen av den 16 maj 1986 (377/86) ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

10 §

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om utförande av kontroll och granskning som avses i 2 mom. samt om tagande, insändande och undersökning av prov.Utan hinder av 10 § 3 mom. i denna lag iakttas till och med den 31 oktober 1993 de föreskrifter om utförande av kontroll och granskning samt om tagande, insändande och undersökning av prov som gäller när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 35/92
JsUB 5/92

Helsingfors den 5 juni 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.