448/1992

Given i Helsingfors den 22 maj 1992

Förordning om ändring av 6 § förordningen innefattande reglemente för pensionsskyddscentralen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 6 § 3 mom. 2 och 3 punkten förordningen den 14 augusti l961 innefattande reglemente för pensionsskyddscentralen (431/61) samt

fogas till 6 § 3 mom. en ny 4 punkt som följer:

6 §

Vid höstmötet skall:


2) behandlas frågan om fastställande av bokslutet för föregående år;

3) beslutas om arvodena åt styrelseledamöterna och medlemmarna i pensionsnämnden för följande räkenskapsperiod; samt

4) fastställas grunderna för avlöningen till pensionsnämndens ordförande med uppgiften som huvudsyssla.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1992.

Helsingfors den 22 maj 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.