425/1992

Given i Helsingfors den 15 maj 1992

Lag om ändring av 26 § grundskolelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 26 § 3 mom. grundskolelagen av den 27 maj 1983 (476/83) som följer:

26 §

I grundskolan kan finnas klubbar i vars verksamhet även andra än grundskolans elever får delta. Grundskolans undervisning får meddelas även utanför skolan.Denna lag träder i kraft den 1 juni 1992.

RP 211/91
KuUB 1/92

Helsingfors den 15 maj 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.