419/1992

Given i Helsingfors den 8 maj 1992

Förordning om ändring av 12 § socialvårdsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 12 § socialvårdsförordningen av den 29 juni 1983 (607/83) som följer:

12 §

Kommunen eller kommunalförbundet skall vid prövning av om ett sådant familjehem som avses i 26 § socialvårdslagen är lämpligt fästa särskilt avseende vid de mänskliga relationerna i familjehemmet, vilka möjligheter den som ger familjevård har att i överensstämmelse med vad som är bäst för den som placeras i familjevård beakta och tillgodose behoven hos denna person samt om den som ger familjevård kan samarbeta med kommunen eller kommunalförbundet och med de personer som står nära den som placeras i familjevård. Dessutom skall utredas om de övriga medlemmarna i familjehemmet godtar den som placeras i familjevård och om han kan få en jämbördig ställning i förhållande till de övriga medlemmarna i familjehemmet. Ett familjehem skall även i fråga om uppbyggnad, utrymmen och utrustnings-nivå lämpa sig för familjevård.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 8 maj 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.