392/1992

Utfärdat i Helsingfors den 15 april 1992

Inrikesministeriets beslut om överföring av en lägenhetsdel och vissa områden från Vuolijoki kommun till Vieremä kommun

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Kommunindelningen mellan Vuolijoki och Vieremä kommuner ändras så, att gränsen mellan dessa kommuner vid den i 2 § nämnda lägenheten efter ändringen förenar sig med den gräns som vid klyvningsförrättningen nr 8519, vilken infördes i jordregistret den 23 juli 1908, uppgicks på sträckorna mellan rösena 10-11-12-13.

2 §

Från Nissilä by i Vuolijoki kommun överförs till Vieremä kommun den del av lägenheten Honkaporras 7:20 vilken är belägen vid Joutejoki norr om den förra kommungränsen samt de samfällda områdena på ovan nämnda lägenhetsdels område.

3 §

Överföringen föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 15 april 1992

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Tf. yngre regeringssekreterare
Pekka Järviö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.