369/1992

Given i Helsingfors den 30 april 1992

Förordning om ändring av bilagan till förordningen om kvantitativa begränsningar som tillämpas i landets utrikeshandel

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde

ändras del IV i förteckningen i bilagan till förordningen den 29 december 1989 om kvantitativa begränsningar som tillämpas i landets utrikeshandel (1301/89) sådan den lyder i förordning av den 20 december 1991 (1519/91), så som framgår av nedanstående bilaga.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1992.

Helsingfors den 30 april 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

IV. Varor för vilka exportlicens krävs

A. Varor
Ur 72.04 Avfall och skrot av järn
Ur 89.08 Fartyg avsedda att huggas upp

B. Varor i exporten till andra länder än Europeiska frihandelssammanslutningens och Europeiska ekonomiska gemenskapens medlemsstater, Socialistiska rådsrepublikernas förbund eller Turkiet

Ur 26.20 Aska och återstoder (andra än från järn- och ståltillverkning) innehållande metaller eller metallföreningar
71.12 Avfall och skrot av ädla metaller eller av metall med plätering av ädel metall
74.04 Avfall och skrot av koppar
76.02 Avfall och skrot av aluminium
78.02 Avfall och skrot av bly
79.02 Avfall och skrot av zink
80.02 Avfall och skrot av tenn
Ur 81.01 Avfall och skrot av volfram
Ur 81.02 Avfall och skrot av molybden
Ur 81.03 Avfall och skrot av tantal
Ur 81.04 Avfall och skrot av magnesium
Ur 81.05 Avfall och skrot av kobolt
Ur 81.06 Avfall och skrot av vismut
Ur 81.07 Avfall och skrot av kadmium
Ur 81.08 Avfall och skrot av titan
Ur 81.09 Avfall och skrot av zirkonium
Ur 81.10 Avfall och skrot av antimon
Ur 81.11 Avfall och skrot av mangan
Ur 81.12 Avfall och skrot av beryllium, krom, germanium, vanadin, gallium, hafnium, indium, niob (kolumbium), rhenium och tallium
Ur 81.13 Avfall och skrot av kermeter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.