357/1992

Given i Helsingfors den 16 april 1992

Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4, 5 och 16 §§ lagen den 10 januari 1975 om gränsbevakningsväsendet (5/75), av dem 4 § sådan den lyder i lag av den 11 december 1987 (984/87) och 5 § sådan den lyder i lag av den 14 januari 1983 (36/83), som följer:

4 §

Inom gränsbevakningsväsendet kan finnas följande militära tjänster: officer, institutofficer, specialofficer, sjöbevakare och gränsbevakare. Den som innehar en militär tjänst skall vara av manligt kön.

5 §

Officerare inom gränsbevakningsväsendet utnämns av republikens president i statsrådet eller vid föredragning av militära utnämningsärenden.

Militära utnämningsärenden inom gränsbevakningsväsendet föredras för republikens president av inrikesministern.

16 §

Med gränsbevakningsman avses i denna lag en tjänsteman inom gränsbevakningsväsendet som tjänstgör i gränsbevakningsuppgifter, så som därom stadgas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1992.

Regeringens proposition 233/91
Förvaltningsutsk. bet. 2/92

Helsingfors den 16 april 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.