340/1992

Utfärdat i Helsingfors den 15 april 1992

Statsrådets beslut om temporär ändring av importavgiften på socker

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet med stöd av 2 § 1 mom. lagen den 5 april 1974 om förhindrande av stegring i kostnadsnivån i vissa fall (284/74) temporärt ändrat importavgiften för socker som följer:

Position Varuslag Importavgift mk
ur 17.01 Annat socker än vanilj- och vanillinsocker förtullad under tiden 23.4–31.7.1992, 1 kg 1,85
Anm. Om tullvärdet på socker är lägre än 1,35 mk/kg, höjs importavgiften med ett belopp som motsvarar skillnaden.

Detta beslut träder i kraft den 23 april 1992 och det är i kraft till den 31 juli 1992. Det tillämpas på socker som förtullats under den tid som nämns i beslutet.

Helsingfors den 15 april 1992

Minister
Mauri Pekkarinen

Finansråd
Lasse Valtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.