335/1992

Given i Helsingfors den 10 april 1992

Lag om ändring av lagen om importavgifter samt importavgiftstabellen och förteckningen över industriförmåner vilka utgör bilagor till denna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras den importavgiftstabell som utgör bilaga till lagen den 23 december 1977 om importavgifter (1008/77) och som ändrats genom lag av den 10 juli 1987 (662/87) samt den förteckning över industriförmåner som fogats till lagen om importavgifter genom lag av den 10 juli 1987 (662/87),

av dessa förteckningen över industriförmåner sådan den till de delar som det nu är fråga om lyder ändrad genom lag av den 13 maj 1988 (431/88), samt

fogas till lagen en ny 3 a § som följer:

3 a §

En produkt som har tillverkats utomlands av inhemska råvaror för vilka inget exportstöd har beviljats i samband med utförseln befrias från importavgift vid införsel.

* Importavgiftsfriheten är i kraft till utgången av år 1992. 

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1992.

Regeringens proposition 231/91
Statsutsk. bet. 6/92

Helsingfors den 10 april 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.