334/1992

Given i Helsingfors den 10 april 1992

Lag om ändring av tulltariffen och förteckningen över industritullar vilka utgör bilagor till tulltarifflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras den tulltariff och den förteckning över industritullar som utgör bilagor till tulltarifflagen av den 10 juli 1987 (660/87) samt deras finska och svenska ordalydelse,

sådana dessa till de delar som det nu är fråga om lyder ändrade genom lagar av den 13 maj 1988 (430/88), den 19 maj 1989 (443/89 och 444/89), den 14 juli 1989 (655/89), den 18 maj 1990 (441/90) och den 28 december 1990 (1351/90), som följer:

*) De varor som nämns i industritullförmånerna för positionerna 84.71, 85.04, 85.17, 85.29, 85.31, 85.32, 85.33, 85.36, 85.38, 85.47 och 90.13, skall användas för tillverkning av radiotelefoner, personsökare, abonnentapparater för radiotelefonsystem, stödstationer, radiolänkapparater och datasystem samt PCM-apparater, telefonväxlar, televisionsapparater, videobandspelare, satellitmottagare, ADB-monitorer, audiovideoprodukter och betal-tv-apparater. 

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1992.

Regeringens proposition 231/91
Statsutsk. bet. 6/92

Helsingfors den 10 april 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.