333/1992

Utfärdat i Helsingfors den 9 april 1992

Trafikministeriets beslut om internationellt godkännande av fordons konstruktion, utrustning eller delar

Trafikministeriet har med stöd av 91 § vägtrafiklagen den 3 april 1981 (267/81) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller E-godkännande av fordons konstruktion, utrustning eller del enligt ett reglemente som har bifogats den i Geneve den 20 mars 1958 ingångna överenskommelsen om förenhetligande av villkoren för typgodkännande av utrustning och delar till motorfordon samt ömsesidigt erkännande av sådant godkännande (FördrS 70/76).

2 §
Godkännande myndighet

E-godkännande enligt ett sådant reglemente som Finland har meddelat att det tillämpar, skall sökas hos Bilregistercentralen.

3 §
Beviljande av E-godkännande

Fordons konstruktion, utrustning eller delar skall beviljas ett E-godkännande, om konstruktionen, utrustningen eller delarna då tillämpningen av reglementet meddelas eller senare enligt ett certifikat av ett särskilt angivet tekniskt organ uppfyller kraven i reglementet i fråga.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1992 och det gäller ansökningar som gjorts den dag beslutet träder i kraft eller därefter.

Helsingfors den 9 april 1992

Trafikminister
Ole Norrback

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.