319/1992

Utfärdat i Helsingfors den 9 april 1992

Statsrådets beslut om utbildningsersättning till arbetsgivare för år 1992

Statsrådet har med stöd av 28 § 1 mom. läroavtalslagen den 22 september 1967 (422/67), sådant detta lagrum lyder i lagen den 28 december 1990 om ändring av 28 § och ikraftträdelsestadgandet i lagen om temporär ändring av läroavtalslagen (1379/90), och 1 § förordningen av den 28 december 1990 om den utbildningsersättning som skall betalas till arbetsgivare med stöd av utbildningsavtal (1380/90) vid föredragning från undervisningsministeriet beslutat:

1 §

Till arbetsgivare utges utbildningsersättning från och med den 1 januari 1992 så som bestäms i detta beslut.

2 §

Utbildningsersättningens belopp för den i läroavtalet angivna utbildningen är per elev och månad som följer:

Ersättningsklass Ersättning för läroplanens första lärlingsår mk Ersättning för läro- planens övriga lärlingsår mk
I 1 440 720
II 1 740 870
III 2 040 1 020
3 §

Utbildningsersättningens belopp för den i utbildningsavtalet angivna utbildningen är 720 mark per studerande och månad.

Utbildningsersättningen kan utges högst tredubbel på de områden, där arbetsgivaren är skyldig att anordna helinackordering under utbildningen för studerande.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 15 april 1992 och det tillämpas på betalningen av utbildningsersättningar för år 1992.

Helsingfors den 9 april 1992

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Tf. äldre regeringssekreterare
Marjatta Lindqvist

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.