315/1992

Given i Helsingfors den 3 april 1992

Lag om upphävande av 27 och 28 §§ barnskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom denna lag upphävs 27 och 28 §§ barnskyddslagen av den 5 augusti 1983 (683/83), av dem 27 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 9 februari 1990 (139/90).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 144/91
Social- och hälsovårdsutsk. bet. 17/91

Helsingfors den 3 april 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.