314/1992

Given i Helsingfors den 3 april 1992

Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/48) en ny 3 a § som följer:

3 a §

I fråga om parterna i ett uppdragsavtal enligt familjevårdarlagen (312/92) gäller vad denna lag stadgar om arbetsgivare och arbetstagare.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 144/91
Social- och hälsovårdsutsk. bet. 17/91

Helsingfors den 3 april 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.