299/1992

Utfärdat i Helsingfors den 2 april 1992

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut angående skattedistrikt

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet

upphävt de punkter i sitt beslut av den 25 februari 1960 angående skattedistrikt (122/60) som gäller Hollola skattedistrikt, Puolanka skattedistrikt och Pedersöre skattedistrikt,

av dessa punkter punkten om Pedersöre skattedistrikt sådan den lyder i statsrådets beslut av den 21 december 1989 (1181/89), samt

ändrat de punkter som gäller Lahti skattedistrikt, Hyrynsalmi skattedistrikt och Jakobstads skattedistrikt samt i del A. Skattedistrikt, omfattande två eller flere kommuner den punkt som gäller Vasa län,

av dessa punkter punken om Lahti skattedistrikt sådan den lyder i statsrådets beslut av den 19 december 1991 (1624/91), som följer:

Tavastehus län:


Lahtis skattedistrikt: Lahtis stad samt Hollola, Kärkölä och Nastola kommuner;


Vasa län:


Jakobstads skattedistrikt: Jakobstads stad samt Larsmo och Pedersöre kommuner;


Uleåborgs län:


Hyrynsalmi skattedistrikt: Hyrynsalmi, Puolanka och Ristijärvi kommuner;


Samtidigt har statsrådet förordnat, att skattedistrikten är finsk- eller svenskspråkiga eller tvåspråkiga på följande sätt:A. Skattedistrikt, omfattande två eller flere kommuner


I Vasa län:

Svenskspråkiga beträffande svenskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner, med svenska som flertalets språk är Jakobstads, Närpes och Oravais skattedistrikt.

2) Malax skattedistrikt är svenskspråkigt.

3) Övriga skattedistrikt är finskspråkiga.Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1992.

Helsingfors den 2 april 1992

Minister
Ilkka Kanerva

Konsultativ tjänsteman
Helena Ikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.