298/1992

Given i Helsingfors den 3 april 1992

Förordning om ändring av 5 § förordningen om fastställande av lön läggs till grund för dagpenning avvägd enligt förtjänsten

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 5 § förordningen den 9 november 1984 om fastställande av lön som läggs till grund för dagpenning avvägd enligt förtjänsten (754/84), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 5 januari 1990 (7/90), som följer:

5 §

Blir någon på nytt arbetslös inom 27 veckor från utgången av föregående arbetslöshetsperiod eller efter att av orsaken som avses i 16 § 4 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa ha varit förhindrad att vara på arbetsmarknaden, skall den löneinkomst som läggs till grund för dagpenningen inte bestämmas på nytt, om inte vederbörande anför grunder för att den dagpenning som bestämns på basen av nya inkomstuppgifter skulle bli 10 procent större än tidigare betald dagpenning.


Denna förordning träder i kraft den 15 april 1992 och den tillämpas på dagpenning avvägd enligt förtjänsten, vilken betalas på grund av arbetslöshet, som inträtt den 1 april 1992 eller därefter.

Helsingfors den 3 april 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.