284/1992

Given i Helsingfors den 27 mars 1992

Förordning om ändring av 9 § förordningen om anordnande av naturvetenskaplig grundexamen

På föredragning av undervisningsministern

ändras 9 § förordningen den 29 juni 1979 om anordnande av naturvetenskaplig grundexamen (602/79), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 14 juni 1985 (493/85), som följer:

9 §

Vid Joensuu universitet finns vid utbildningen av ämneslärare på det naturvetenskapliga utbildningsområdet följande kombinationer av undervisningsämnen:

1) biologi och kemi,

2) biologi och geografi,

3) biologi och lant- och skogsbruk samt trädgårdsskötsel,

4) fysik och kemi,

5) fysik och matematik,

6) kemi och matematik,

7) matematik och datateknik,

8) fysik och datateknik samt

9) kemi och datateknik.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1992.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 mars 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.