253/1992

Given i Helsingfors den 20 mars 1992

Förordning om ändring av förordningen om verkställighet av fängelsestraff

På föredragning av justitieministern

upphävs i förordningen den 13 juni 1975 om verkställighet av fängelsestraff (447/75) 14 § 2 mom., sådant det lyder i förordning av den 23 december 1977 (1035/77),

ändras 5 § 2 mom, sådant det lyder i förordning av den 12 december 1986 (917/86), samt

fogas till förordningen en ny 2 c § som följer:

2 c §

Allmän underrätt skall om i beslut enligt 7 kap. 7 § strafflagen om bestämmande av gemensamt fängelsestraff, för verkställighet uppgöra en temporär verkställighetshandling i vilken skall antecknas de uppgifter som är nödvändiga för verkställigheten. Denna verkställighetshandling skall genast sändas till direktören för straffanstalten eller, om den dömde inte är i straffanstalt, till justitieministeriets fångvårdsavdelning.

Överklagas det i 1 mom. nämnda beslutet, skall direktören för straffanstalten eller fångvårdsavdelningen utan dröjsmål underrättas om detta och om verkställighetsförbud som domstolen möjligen har meddelat.

5 §

Skall flera straff, för vilka borde bestämmas ett gemensamt straff enligt 7 kap. strafflagen, verkställas på en gång, skall direktören meddela en allmän åklagare som avses i 7 kap. 7 § 2 mom. strafflagen detta. Meddelandet kan även lämnas av justitieministeriets fångvårdsavdelning.Denna förordning träder i kraft den 1 april 1992.

Helsingfors den 20 mars 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.