239/1992

Given i Helsingfors den 20 mars 1992

Lag om vissa temporära avvikelser från lagen om skatteuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Med avvikelse från 15 § 2 mom. lagen om skatteuppbörd redovisas de medel som genom förskottsuppbörd 1992 inflyter i februari och mars till skattetagarna enligt de debiteringsförhållanden i fråga om förskottsuppbörden 1991 som samtidigt tillämpas.

2 §

Med avvikelse från 15 § 1 mom. lagen om skatteuppbörd kan alla förskottsinnehållningar för skatteåret 1991 som har influtit innan beskattningen slutförts redovisas till skattetagarna månatligen enligt den senast i mars 1992 justerade utdelningen.

3 §

Denna lag träder i kraft den 25 mars 1992 och gäller till och med den 31 december 1992.

Lagens 1 § tillämpas vid redovisning av medel som inflyter genom förskottsuppbörden i februari och mars 1992. Stadgandet i 2 § tillämpas vid redovisning av sådan förskottsinnehållning för 1991 som inflyter innan beskattningen har slutförts.

Regeringens proposition 235/91
Statsutsk. bet. 4/92

Helsingfors den 20 mars 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.