230/1992

Given i Helsingfors den 13 mars 1992

Lag om ändring av lagen om pension för kommunala förtroendevalda

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 21 juli 1977 om pension för kommunala förtroendevalda (578/77) 5 § 2 mom. och

ändras 2 § 2 mom. som följer:

2 §

Angående pensionsskyddet, som omfattar ålders- och invalidpensionsskydd, bestäms i pensionsstadgan för kommunala förtroendevalda. Pensionsstadgan och stadgarna för den fond som avses i 3 § 2 mom. godkänns av delegationen för kommunala pensionsanstalten.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1992.

Lagen tillämpas på pensionsfall som har inträffat den dag då lagen träder i kraft eller därefter. Extra pensioner för förtroendevalda beviljas dock inte på grundval av ansökningar som har lämnats in efter ikraftträdandet.

Regeringens proposition 219/91
Social- och hälsovårdsutsk. bet. 26/91

Helsingfors den 13 mars 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.